základní umělecká škola zuš

Marie Valášková

(dědečkova sestra)

Marie Valášková

Narodila se 9. 11. 1924Biskupicích jako první z dvou dětí (Marie, František) manželům Kratochvílovým. Otec Antonín pracoval jako soukromý pánský krejčí, matka Anastázie v domácnosti. V roce 1930 nastoupila do Obecné školy v Biskupicích. Po dokončení školní docházky v roce 1939 pomáhala rodičům v domácnosti a navštěvovala Hospodářskou školu v Rouchovanech. Od roku 1942 byla totálně nasazená u sedláka Karla Fučíka v Černíně, setrvala tam do konce války. Poté pracovala v letních měsících po dobu tří let v městské ozdravovně v letním táboře v Biskupicích. Přes léto roku 1948 byla na brigádě v kuchyni v Luhačovicích. 26. 2. 1949 se zde provdala za Aloise Valáška. Měli spolu dcery Martu, Ludmilu, MariiLenku. Až do roku 1979, kdy odešla do důchodu, byla zaměstnaná v mléčném baru v lázních. V roce 1980 ovdověla.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.