základní umělecká škola zuš

František Kratochvíl

(dědeček)

František Kratochvíl

Narodil se 29. 1. 1928Biskupicích jako druhé ze dvou dětí (Marie, František) manželům Kratochvílovým. Otec Antonín pracoval jako soukromý pánský krejčí, matka Anastázie v domácnosti. V roce 1934 nastoupil do trojtřídní Obecné školy v Biskupicích. V roce 1939 začal chodit do Měšťanské školyJevišovicích. V roce 1942 započal učení u svého otce jako pánský krejčí. V roce 1945 složil zkoušky v Brně. Až do nástupu vojenské služby pracoval jako dělník u svého otce. 1. 10. 1950 nastoupil základní vojenskou službu v Plzni u protiletadlového vojska, ukončil ji 21. 10. 1952hodnosti četaře. Byl přijat jako pomocný dělník do továrny Vítkovických železárenMoravských Budějovicích, kam denně autobusem dojížděl. 25. 4. 1953 se oženil s Marií Štěrbovou, bytem v Myslibořicích. Po roce a půl se přestěhovali do Biskupic, kde bydlí doposud. V roce 1955 se jim narodil první syn Bohumil. Za šest let následoval druhý syn Jiří. V továrně se vyučil strojním zámečníkem a pracoval většinu roků na montáži různých strojů a zařízení. Zde setrval 36 let, kdy odešel do důchodu. Za svou dobrou práci byl vyznamenán jako „Nejlepší pracovník“ a poté „Zasloužilý pracovník“. V kolektivu pracovníků byl velice oblíben. Náročné pracovní prostředí vyznačující se vysokým hlukem zanechalo na jeho sluchu trvalé následky. Ve svém volném čase vykonával celkem 36 let funkci knihovníka v Obecní knihovně v Biskupicích a asi deset let psal kroniku obce. Byl vychován v katolické rodině, jeho rodiče byli hluboce věřící, což i po nich zdědil a moc si toho váží. Od roku 1990 do roku 2000 ve zdejším kostele působil jako kostelník. Mezi jeho záliby patří sledování sportovních přenosů a zpravodajství, hlavně však obdělávání zahrady, kde v poslední době tráví většinu času. Přitom se stará o menší množství králíků a slepic.

Můžete se podívat do rodokmenu na jeho předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.