základní umělecká škola zuš

Ludmila Valášková

(dcera dědečkovy sestry)

Narodila se 8. 7. 1953 jako druhé ze čtyř dětí (Marta, Ludmila, Marie, Lenka) manželům Valáškovým. Otec Alois pracoval jako lesní dělník na pile v Luhačovicích, matka Marie jako pomocná pracovnice v kuchyni. Zemřela 26. 1. 1970.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.