základní umělecká škola zuš

Anna Maxiánová

(prababička)

Narodila se 9. 2. 1893 ve Štarnově jako čtvrté z osmi dětí manželům Pajchlovým. Otec Alois pracoval jako tkadlec, matka Josefa rovněž. Provdala se za Izidora Maxiána. Měli spolu syna Miroslava (1927), dceru Věru (1928) a syna Emila (1930), který po měsíci zemřel. Pracovala v domácnosti. Roku 1956 se odstěhovala od manžela k dceři do Moravské Třebové. Zde pomáhala v domácnosti a při výchově vnoučat. Zemřela 10. 12. 1968Moravské Třebové. Je pochována na hřbitově v Konici.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.