základní umělecká škola zuš

Miroslav Maxián

(babiččin bratr)

Narodil se 21. 8. 1927 v Horní Zavadilce jako první ze tří dětí (Miroslav, Věra, Emil) manželům Maxiánovým. Otec Izidor pracoval jako rolník, matka Anna v domácnosti. V roce 1933 nastoupil do Obecné školy v Budětsku a po pěti letech do Měšťanské školy v Konici. Vyučil se v Konici krejčím, kde u svého mistra ještě několik let pracoval. Oženil se s Ludmilou Smutnou. Měli spolu 5 dcer a 2 syny. Poté nuceně pracoval v zemědělství ve Slavětíně u Litovle. Pokračoval ve stavebnictví a strojním průmyslu v Konici. Po odchodu do důchodu obdělával zahradu v Budětsku a choval drobné zvířectvo na Zavadilce. Zemřel 23. 12. 2000Prostějově na mozkovou mrtvici. Pochován je na hřbitově v Konici.

Můžete se podívat do rodokmenu na jeho předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.