základní umělecká škola zuš

Anežka Hlaváčková

(dědečkova sestra)

Narodila se 4. 2. 1920 ve Velkých Opatovicích jako poslední z pěti dětí (František, Jan, Marie, Anna, Anežka) manželům Kyselým. Otec František pracoval jako tovární dělník v Šamotových závodech ve Velkých Opatovicích, matka Anna v domácnosti. 27. 4. 1941 se provdala za Karla Jägera. Měli spolu dceru Marii. Provdala se za Václava Hlaváčka. Měli spolu syny JanaLadislava.

Podívejte se na rodný list Anežky Hlaváčkové.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.