základní umělecká škola zuš

František Kyselý st.

(pradědeček)

František Kyselý st.

Narodil se manželům Kyselým. Otec Ignác pracoval jako podruhÚsobrně, matka Kateřina v domácnosti. Oženil se s Annou Markovou. Měli spolu pět dětí (František, Jan, Marie, Anna, Anežka). Zemřel.

Můžete se podívat do rodokmenu na jeho předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.