základní umělecká škola zuš

Marie Göthová

(vnučka pradědečkovy sestry)

Narodila se 8. 4. 1951 jako první ze dvou dětí (Marie, Vladimíra) manželům Plehovým. Otec Vladimír pracoval jako zaměstnanec pojišťovny, matka Marie jako dámská švadlena. Provdala se za Miroslava Götha. Mají spolu syny PavlaMichala a dceru Alžbětu.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.