základní umělecká škola zuš

Lenka Čápová

(teta)

Lenka Čápová

Narodila se 29. 9. 1963Moravské Třebové jako poslední ze tří dětí (Jindřiška, Vítězslav, Lenka) manželům Kyselým. Otec František pracoval jako hodinář, matka Věra jako šička. Provdala se za Libora Čápa. Mají spolu dcery TerezuBarboru.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.