základní umělecká škola zuš

()

Narodila se jako první ze dvou dětí (Anna, Ladislava) manželům Václavkovým.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.