základní umělecká škola zuš

Kateřina Švehlová

(manželka vnuka pradědečkova bratra)

Narodila se 30. 4. 1973 manželům Liberdovým. Provdala se za Bohumila Švehlu. Mají spolu dceru Petru a syna Martina. Pracuje jako laborantka, v současné době je na mateřské dovolené.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.