základní umělecká škola zuš

Kateřina Brynychová

(vnučka dědečkovy sestry)

Narodila se 9. 1. 1993 jako jediné dítě manželům Brynychovým. Matka Marie.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.