základní umělecká škola zuš

Kamila Sedláčková

(pravnučka pradědečkova bratra)

Narodila se 14. 5. 1982 jako první ze dvou dětí (Kamila, Petr) manželům Malým. Otec Lubomír, matka Jana pracovala jako zdravotní sestra. Provdala se. Má syna Tomáše. Rozvedla se. Pracuje jako zdravotní sestra, momentálně je na mateřské dovolené.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.