základní umělecká škola zuš

Jiřina Kratochvílová

(teta)

Narodila se 27. 2. 1964 jako druhé ze dvou dětí (Josef, Jiřina) manželům Dvořákovým. Otec Josef, matka Karla. Provdala se za Jiřího Kratochvíla. Mají spolu dceru Evu a syna Jiřího.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.