základní umělecká škola zuš

Jindra Žouželková

(vnučka dědečkovy sestry)

Jindra Žouželková

Narodila se 14. 4. 1968 jako první ze dvou dětí (Jindra, Pavla) manželům Burešovým. Otec Jindřich, matka Ladislava. Provdala se za Miloše Žouželku. Mají spolu syna Jindřicha a dceru Martinu.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.