základní umělecká škola zuš

Jana Kyselá

(teta)

Narodila se 11. 1. 1963. Provdala se za Vítězslava Kyselého. Mají spolu dceru Kateřinu a syna Martina.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.