základní umělecká škola zuš

Bohumil Kratochvíl

(otec)

Bohumil Kratochvíl

Narodil se 29. 8. 1955 ve Znojmě jako první ze dvou dětí (Bohumil, Jiří) manželům Kratochvílovým. Otec František pracoval jako pánský krejčí, matka Marie v domácnosti. Ve dvou letech začal chodit do Mateřské školy v Biskupicích. V letech 19611970 absolvoval povinnou školní docházku v ZDŠBiskupicíchJevišovicích. Od roku 1964 rovněž Lidovou školu umění v Moravských Budějovicích, obor akordeon. V letech 19701976 rozvíjel umělecké dovednosti při studiu na Státní konzervatoři Brno, pobočka v Kroměříži, nyní Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Po absolutoriu byl na základě konkurzního řízení přijat do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze, kde po dobu základní vojenské služby působil jako zpěvák v mužském sboru a sólista na akordeon. 17. února 1978 se oženil s Jindřiškou Kyselou. Po vykonání základní vojenské služby nastoupil v září roku 1978 jako učitel hudby na Lidovou školu umění v Přerově, kde od roku 1996 vykonává funkci zástupce ředitele. 6. července 1984 se manželům Kratochvílovým narodil syn Ondřej. Vedle pedagogické praxe působil jako umělecký vedoucí, dirigent a sbormistr v několika instrumentálních a vokálních seskupeních (Komorní orchestr učitelů LŠU v Přerově, Soubor zobcových fléten LŠU v Přerově, Smíšený pěvecký sbor OB Kyselovice), od 1. února 1992 je členem, později i hlasovým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů. V současném období se kromě pracovních povinností angažuje v hudebně aranžerské a sbormistrovské sféře. Kromě hudby miluje přírodu, pěší turistiku a cestování. Podle časových možností se věnuje amatérské dokumentaristice.

Můžete se podívat do rodokmenu na jeho předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.