základní umělecká škola zuš

Alžběta Mlčkovská

(pravnučka pradědečkovy sestry)

Narodila se 6. 9. 1980 jako třetí ze tří dětí (Pavel, Michal, Alžběta) manželům Göthovým. Otec Miroslav, matka Marie. 25. 8. 2007 se provdala za Jaroslava Mlčkovského.

Můžete se podívat do rodokmenu na její předky, nebo potomky.

Pokud objevíte nesrovnalosti, nebo budete chtít k někomu doplnit údaje, napište mi to.