základní umělecká škola zuš

Štěpán Slavík

(spolužák, spolubydlící)

Narodil se 12. 8. 1984Plzni jako jediné dítě manželům Slavíkovým. Otec Karel je bývalý vojenský hudebník, matka Věra pracuje jako učitelka hudby. V roce 1990 nastoupil povinnou školní docházku v ZŠ Plzeň, Táborská ul. 28, pokračoval na ZŠ Plzeň, Habrmannova 45. V 6 letech začal hrát na klavír v ZUŠ B. Smetany v Plzni u Aleny Tupé. Během studia absolvoval řadu soutěží (umístění v celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ – 19961999, 1. cena v Soutěži Konzervatoře Plzeň1999). V roce 1999 úspěšně složil zkoušky na Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10. Navštěvoval klavírní třídu Věry Müllerové. Opět slavil úspěchy na soutěžních pódiích (Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž2001, Pro Bohemia2001). V roce 2003 vykonal maturitu, o dva roky později absolutorium. V letech 20032005 vyučoval hru na klavír v ZUŠ Stod. V roce 2005 nastoupil studium u MgA. Jana Jiraského, Ph.D. na JAMU v Brně, obor klavír. Od roku 2006 sdílíme na Koleji Astorka společný pokoj. Mezi jeho záliby a koníčky patří především umění, hudba, filatelie, práce na záhradě, kutilství, jízda na kole, plavání a cestování.